Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningskurs: Fysioterapi for barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser


I dette kurset fokuseres det på fordypning i fysioterapi for barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på fysioterapi i kommunehelsetjenesten. I kurset vil du bli presentert for et utvalg fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak, som diskuteres i lys av teori, forskning og erfaringskunnskap. Refleksjon over aktuelle faglige og etiske spørsmål knyttet til fysioterapeutiske tiltak for barn og ungdom blir vektlagt. Kurset vil ha stor vekt på praktisk øving.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med, eller ønsker å arbeide med, barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser.

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut etter endt turnustjeneste. Gjennomført "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 6-18 år" eller har tilsvarende kompetanse (for eksempel: NFFs tidligere kurs Bevegelsesutvikling, videreutdanning i barnefysioterapi og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi).

For å finne ut om dette kurset arrangeres i år: Se NFFs kurskalender.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner