Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningskurs: Fysioterapi for barn og ungdom med lungelidelser


Fysioterapeuter har en viktig rolle i utredning, behandling og oppfølging av lungetilstander. Dette øker kravet til kompetanse i å behandle barn og ungdom med lungetilstander, i både akutt og kronisk fase, hos fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som arbeider med, eller ønsker å arbeide med, lungefysioterapi til barn og ungdom.

Opptakskriterier: Autorisasjon som fysioterapeut. NFFs "Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom" skal være gjennomført i forkant av kurset, evt. skal tilsvarende kompetanse kunne dokumenteres ved påmeldingen. Gjennomført nettkurs i hjerte- og lungefysiologi. Nettkurset som ligger tilgjengelig og kostnadsfritt på OsloMets hjemmeside lenke til nettkurset

For å finne ut om dette kurset arrangeres i år: Se NFFs kurskalender.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner