Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs kursportefølje innen fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet som barnefysioterapeut krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse overfor både barna, foreldre og andre aktører. Som ledd i å bidra til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF tre grunnleggende kurs, samt flere fordypningskurs innen fagområdet barn og unge.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner