Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs og seminar

Norsk Fysioterapeutforbund arrangerer kontinuerlig kurs innen fagfeltet fysioterapi for barn og unge. I tillegg arrangerer vi i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi kurs og seminarer fra tid til annen. Her finner du mer utfyllende informasjon om både NFFs kursportefølje innen barne-/ og ungdomsfysioterapi, samt om kurs og seminarer i faggruppas regi.  


NUBU-kurs

Fredag 20.mai arrangeres det kurs i Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU).

Årsmøtewebinar

Pga Corona-situasjonen må årets happening for barnefysioterapeuter i 2021 bli en digital variant, altså et årsmøtewebinar som arrangeres 11.mars. 

NUBU 4-16

KURSENE ER AVLYST - VI KOMMER TILBAKE MED INFORMASJON OM NYE DATOER NÅR SITUASJONEN RUNDT COVID-19 ER MER AVKLART. 

DELTAGERAVGIFTEN TILBAKEBETALES I SIN HELHET.

TA KONTAKT PÅ barneogungdom@fysio.no DERSOM DU HAR SPØRSMÅL. 

I løpet av 2020 vil kurset NUBU 4-16 bli tilbudt i alle de fem regionene. 

Kurset er lagt opp til en veksling mellom forelesninger og workshop. Det vil være to kursledere tilstede til enhver tid, slik at det er gode muligheter for å stille spørsmål, men også få konkrete tilbakemeldinger og tips for den enkelte kursdeltager. 

Under "relaterte dokumenter" finner du kursinvitasjon til kurs i DIN region, samt mer utfyllende informasjon om testen og kurset. 

Vi slår et slag for å løfte frem en norskutviklet test som er normert på norske barn, og som er svært godt egnet redskap i tverrfaglige utredninger med tanke på vurdering av omfang og alvorlighetsgrad av motoriske vansker et barn kan ha, og til planlegging av tiltak.

Vel møtt til faglig påfyll!

NFFs kursportefølje innen fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet som barnefysioterapeut krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse overfor både barna, foreldre og andre aktører. Som ledd i å bidra til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF tre grunnleggende kurs, samt flere fordypningskurs innen fagområdet barn og unge.

Årsmøteseminar 2020

Faggruppens årsmøteseminar 2020 avholdes 9. - 11.mars i Nordens Paris: Tromsø!

ÅRSMØTESEMINAR 2019

Hurra! Februar 2019 er vi klare for årsmøteseminar i regi faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Denne gangen er årsmøteseminaret lagt til Oslo. Tre fulle dager i Sandvika med faglig påfyll for oss som jobber med barn og unge.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner