Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

IOPTP

International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics.


Nyhetsbrev fra IOPTP

Her finner dere nyhetsbrev som er tilsendt til leder av faggruppen fra styret i IOPTP. 

God lesning!

Konferanse i London

Som medlem i BUF er du også medlem i IOPTP, og har nå muligheten til å delta på barnefysioterapi-konferanse i London i oktober i år!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner