Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Faggruppens stipender

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi deler ut individuelt stipend til fagutvikling. (Tidligere hadde faggruppen også en stipendordning for å arrangere fagseminarer for medlemmer. Denne ordningen ble vedtatt avviklet av årsmøtet 2018.)


Stipend til fagutvikling

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker å stimulerer til faglig utvikling hos det enkelte medlemmet. Vi har derfor opprettet et stipend som utdeles to ganger i året. Les mer her om hvordan du som medlem i faggruppen får tilgang til dette s ...

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner