Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Faggrupper

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Faggruppene viser bredden i fysioterapien. Hensikten med faggruppene er å gi publikum tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene henger direkte sammen med NFFs spesialistordning.