Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Arbeidsgrupper

Tabellen nedenfor gir en oversikt per april 2021 over NFFs representasjon i arbeidsgrupper som er opprettet av fagmyndigheter og andre aktører.


Aktivitet 

Representant for NFF

Leve hele livet – nasjonal styringsgruppe (Hdir)

Jorunn Lunde, sekretariatet/Ida Rasmussen Bjerke, faggruppen for eldre

Kampanjegruppe – Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning (Arbeidstilsynet)

Kari Bente Sørlie, sekretariatet, på vegne av Unio (sammen med repr. fra Ergoterapeutene)

Referansegruppe – Smart mosjon i arbeidslivet (Hdir)

Kari Bente Sørlie, sekretariatet

Pakkeforløp muskel og skjelett – uspesifikk smerte (Hdir)

Astrid Woodhouse, NTNU

Pakkeforløp utmattelse (Hdir)

Ingrid S. Skogdal, Unicare Friskvern Asker

Rehab covid-19 (Hdir)

Charlotte Marie Schanke, Rikshospitalet

Rakel Schmidt, Catosenteret 

Innsiktsfasen - behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus  (Hdir)

Åse Kristine Waglen, OUS Rikshospitalet

Prosjekt for implementering av

pakkeforløp hjerneslag –
oppfølging og rehabilitering (Hdir)

Faggruppe NOR

v/Katarina Aronzon

spesialfysioterapeut

Slagenhetens oppfølgingsteam

Avdeling for hjerneslag

St. Olavs hospital

Deltakelse i referansegruppe for oppdraget
forbedringer i behandlingstilbudet for hodepinepasienter (Hdir)

Faggruppe NOR 

v/Sara Maria Allen

Avdeling for nevrologi

Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus

Referansegruppe, pakkeforløp hjem, kreftpasienter 

  •  Pilotering vår 2021 (Hdir)

Onkologi, Heidi Tjugum 

Referansegruppe allmennlegetjenesten (Hdir)

Gerty Lund, forbundsleder

Referansegruppe forskningsprosjekt Knutepunktmodellen – St. Olav/NTNU – prosjektet ikke vedtatt, har søkt midler fra Forskningsrådet

Kari Bente Sørlie, sekretariatet

Gjør kloke valg

Ole Eskil Edvardsen, sekretariatet

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner