Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjon

Her finner du en oversikt over NFFs ulike organisasjonsledd, sekretariatet, lover og vedtekter, samt informasjon om skriveregler, logo og grafisk profil.


Side 1 av 2

Forbundsstyret

Forbundsstyret forvalter forbundets interesser og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Gerty Lund.


Regionene

Norsk Fysioterapeutforbund har fem regionledd: Nord, Midt, Vest, Sør-Øst og Osloområdet.


Faggrupper

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Faggruppene viser bredden i fysioterapien. Hensikten med faggruppene er å gi publikum tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene henger direkte sammen med NFFs spesialistordning.


Interessegruppe

Fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter.

Råd og utvalg

Råd og utvalg i NFF og Fondsstyret etter Hovedlandsmøtet i 2019.Sekretariatet

Her kan du finne oversikt over sekretariatets ulike seksjoner, samt kontaktinformasjonen til våre ansatte.

Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Medlemmene utøver sin myndighet gjennom delegatene på landsmøtet.  Ordinært landsmøte skal avholdes i oktober eller november hvert år. 


Seniorforum

Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni 2000. Det er et landsomfattende forum for pensjonister og andre seniorer over 62 år i NFF. Forumet har årsmøte hvert annet år.


Studenter

NFF har mer enn 1 000 studentmedlemmer i inn- og utland. NFF tilbyr sine studentmedlemmer en rekke fordeler, blant annet meget lav kontingent og gunstige forsikringer.


Ledernettverk

NFF legger til rette for nettverkssamlinger for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en lederoppgave rettet mot fysioterapeuter kan del ...

Arbeidsgrupper

Tabellen nedenfor gir en oversikt per april 2021 over NFFs representasjon i arbeidsgrupper som er opprettet av fagmyndigheter og andre aktører.Side 1 av 2