Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjon

Her finner du en oversikt over NFFs ulike organisasjonsledd, sekretariatet, lover og vedtekter, samt informasjon om skriveregler, logo og grafisk profil.


Side 1 av 2

Forbundsstyret

Forbundsstyret forvalter forbundets interesser og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Regionene

 1. juli 2014 la NFF ned sine 19 fylkesavdelinger og opprettet i stedet fem regioner, hver med sin heltidsansatte regionleder.


Faggrupper

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Faggruppene viser bredden i fysioterapien. Hensikten med faggruppene er å gi publikum tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene henger direkte sammen med NFFs spesialistordning.


Interessegrupper

Medlemmer i ulike arbeidsforhold kan danne interessegrupper innen sitt område. Interessegruppene er underlagt forbundets lover og gyldige vedtak fattet av sentrale organer. I NFF har vi to interessegrupper: Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) og Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG).


Råd og utvalg

Råd og utvalg i NFF og Fondsstyret etter Hovedlandsmøtet i 2016.

Sekretariatet

Her kan du finne oversikt over sekretariatets ulike seksjoner, samt kontaktinformasjonen til våre ansatte.Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Medlemmene utøver sin myndighet gjennom delegatene på landsmøtet.  Ordinært landsmøte skal avholdes i oktober eller november hvert år. 

Seniorforum

Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni 2000. Det er et landsomfattende forum for pensjonister og andre seniorer over 62 år i NFF. Forumet har årsmøte hvert annet år.


Studenter

NFF har mer enn 1 000 studentmedlemmer i inn- og utland. NFF tilbyr sine studentmedlemmer en rekke fordeler, blant annet meget lav kontingent og gunstige forsikringer.


Ledernettverk

NFF legger til rette for nettverkssamlinger hvert år for leder i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen med en arrangementskomite. Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en ledero ...


Visjon, verdier og hovedmål

Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, verdier og hovedmål for perioden 2017–2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, som er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.       

Lover og vedtekter

NFFs gjeldende lover og vedtekter – sist endret av Landsmøtet 22. november 2018 – kan lastes ned her.Side 1 av 2