Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemsfordeler

Som medlem i NFF har du tilbud om over 40 etterutdanningskurs i året, til medlemspris. Du har tilbud om gunstige forsikringer, gratis trykksaker og andre økonomiske fordeler, samt nyttig informasjon på e-post og nett som er forbeholdt medlemmer.

Gjennom NFF har du tillitsvalgte kolleger å kontakte når du trenger råd og hjelp, og du kan få råd og veiledning og hjelp til å løse juridiske spørsmål, enten du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende. NFFs sekretariat har høy kompetanse i vanlige arbeidslivsspørsmål som berører tillitsvalgte, kontaktpersoner og andre medlemmer.

I NFF får du delta i et stort faglig og sosialt fellesskap, nasjonalt og internasjonalt. Du har også fordelen av gjestemedlemskap i andre nordiske fysioterapeutforbund (p.t. Sverige og Danmark). Studenter får delta på medlemsmøter og seminarer i den regionen de tilhører. NFF deler hvert år ut en studentpris på bakgrunn av gjennomført bacheloroppgave. Medlemmer over 60 år som ikke er yrkesaktive, kan delta i Seniorforum.


Hvorfor være fagorganisert?

Norsk Fysioterapeutforbund og Unio arbeider sammen for gode vilkår i arbeidslivet for både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Forsikringer

Hvilke av NFFs forsikringer passer best for deg? Oppdag mulighetene du har gjennom forbundet, og finn kontaktinformasjon til NFFs forsikringskontor.

Medlemsprodukter

Her får du en samlet oversikt over ulike avtaler om varer eller tjenester som NFF eller hovedorganisasjonen Unio har forhandlet frem for medlemmene.

Regnskap

NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS.

Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer, men først etter tre måneders medlemskap. I den forbindelse omtaler vi her en rekke forhold som forbundets yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.

Gjestemedlemskap

Det er inngått avtale om å opprette et gjensidig gjestemedlemskap for medlemmer av fysioterapeutforbundene i Norden. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner