Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regler for kursdeltakelse og avmelding


Tildeling av kursplasser

Kursplasser tildeles fortløpende i den rekkefølge som NFF mottar dem, og du vil få tilsendt en bekreftelse på din kursplass med det samme. Nærmere informasjon om kursgjennomføring sendes etter påmeldingsfristens utløp.

Når en melder seg på kurs må man bekrefte at man oppfyller opptakskrav(ene) til kurset. Man skal ikke sende dokumentasjon på oppfylt opptakskrav ved påmelding, men kursadministrasjonen kan etterspørre dokumentasjon på et senere tidspunkt.

Antall ledige deltakerplasser er synlig i kursannonsen. Dersom du melder deg på et fulltegnet kurs innen påmeldingsfristen utløper, vil du bli stående på venteliste. Det er ikke mulig å melde seg på kurs etter at påmeldingsfristen har utløpt.

En kursplass er personlig og tildeles den påmeldte fysioterapeuten, ikke arbeidsgiveren, Dette gjelder uavhengig av hvem som bærer kostnaden for kurset. Det innebærer at det ikke er mulig å overføre kursplassen til en annen fysioterapeut/kollega på arbeidsstedet. Dersom den påmeldte ikke kan stille på kurset, må vedkommende melde seg av og kursplassen tildeles den neste på ventelisten.

Betaling av kursavgift

Ved påmelding kan man velge om man ønsker å betale kursavgiften direkte, eller motta faktura til seg selv eller arbeidsgiver.

Dersom det er arbeidsgiver som skal betale fakturaen, må man ved påmelding informere om kostnadssted og referanse- eller bestillingsnummer til arbeidsgiver. Ansvaret for å innhente og oppgi informasjon som arbeidsgiver ønsker skal stå på fakturaen, ligger hos den som melder seg på kurset. Sørg alltid for å oppdatere informasjon om ditt arbeidssted under «Min profil».

Fakturamottaker kan ikke endres når faktura er sendt ut.

Er du ikke medlem i NFF? Dersom du velger å melde deg inn i NFF når du melder deg på kurset, vil du få redusert kursavgift/medlemspris. 

Avmelding av kursplass

Avmelding registreres på «Min Side» à «Mine påmeldinger» à «Meld avbud», eller ved å sende epost til kurs@fysio.no.

Så lenge avbestillingen registreres innen påmeldingsfristen, er gebyret på kr 400. Avmelding etter påmeldingsfristen og frem til 14 dager før kursstart er på kr 800. Når avmelding registreres etter dette, må man betale kursavgiften i sin helhet. Avbestilling forårsaket av sykdom belastes med et gebyr på kr 800 og legeerklæring må sendes til NFF.

Kursavgiften refunderes ikke i følgende tilfeller:
- dersom sykdom inntreffer under kurset
- ved uteblivelse fra kurset

Kursbevis

Kursbevis utstedes og mottas på e-post om lag én uke etter endt kurs. For å få kurset godkjent og motta kursbevis forutsettes følgende:
- minimum 80% tilstedeværelse under hele kurset
- gjennomført og godkjent obligatoriske arbeidskrav

Avlysning

NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst/utsatt på grunn av Covid-19 relaterte forhold, lavt deltakerantall, eller andre uforutsette hendelser. I slike tilfeller refunderer NFF kun kursavgiften (ikke deltakernes reiseutgifter, etc.). 

Ansvarsfraskrivelse

NFF påtar seg ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå hos kursdeltakerne som følge av øvelser/grep utført på kurset, enten av kurslederne eller deltakere. Deltakerne er selv ansvarlig for å avstå fra øvelser som kan føre til skade.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner