Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Honorarer

Honorarsatser for kursledere og eksterne forelesere gjeldende for NFFs etterutdanningsvirksomhet f.o.m. 1. januar 2021, vedtatt av Forbundsstyret den 24. november 2020.


Honorarsatser for kursledere

Dagsats for kursleder: kr 4000 / dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Dagsats for omlegging av fysiske kurs til digitale kurs: kr 5000 / dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Bachelorgrad: kr 860 / 60 min

Hovedfag/ Mastergrad/ MNFF spesialist: kr 1040 / 60 min

Doktorgrad: kr 1500 / 60 min

Kursledersats 2: kr 540 / 60 min

Honorarsatser for eksterne forelesere

Fysioterapeutstudent: kr 150 / 15 min

Bachelorgrad: kr 270 / 15 min

Hovedfag/ Mastergrad/ MNFF spesialist: kr 360 / 15 min

Doktorgrad: kr 590 / 15 min

_____________________________________________

Faktura sendes til:

Norsk Fysioterapeutforbund
PB 147 Sentrum
0102 Oslo

på EHF-format eller som e-post til  840414892@autoinvoice.no

Fakturaen må inneholde vårt prosjektnummer som referanse. Har du ikke mottatt prosjektnummer, send melding til kurs@fysio.no.

NFFs organisasjonsnummer: 840 414 892

Er du lønnsmottaker? Vi har vi tatt i bruk Visma Expense for utbetaling av honorar som lønn og utlegg. Her finner du flere videoer om bruk av Visma Expense.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner