Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Honorarer

Honorarsatser for kursledere og eksterne forelesere gjeldende for NFFs etterutdanningsvirksomhet f.o.m. 1. januar 2020, vedtatt av Forbundsstyret den 19. november 2019.


Honorarsatser for kursledere

Dagsats for kursleder: kr 3000 / dag. Dersom det er flere kursledere, deles dagsatsen.

Bachelorgrad: kr 840 / 60 min

Hovedfag/ Mastergrad/ MNFF spesialist: kr 1010 / 60 min

Doktorgrad: kr 1460 / 60 min

Honorarsatser for eksterne forelesere

Fysioterapeutstudent: kr 140 / 15 min

Bachelorgrad: kr 260 / 15 min

Hovedfag/ Mastergrad/ MNFF spesialist: kr 350 / 15 min

Doktorgrad: kr 570 / 15 min

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner