Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 


Kursavgifter

Kursavgifter for NFFs etterutdanningsvirksomhet f.o.m. 1. januar 2020. Vedtatt av Forbundsstyret den 19. november 2019.

Honorarer

Honorarsatser for kursledere og eksterne forelesere gjeldende for NFFs etterutdanningsvirksomhet f.o.m. 1. januar 2020, vedtatt av Forbundsstyret den 19. november 2019.