Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 


Honorarer

Honorarsatser for kursledere og eksterne forelesere gjeldende for NFFs etterutdanningsvirksomhet f.o.m. 1. januar 2022, vedtatt av Forbundsstyret den 23. november 2021.