Nettkurs i veiledning

Er du i gang med spesialistløp? Da må du gjennomføre dette kurset.


Nettkurset er et innføringskurs i veiledning – aktuelt og åpent for alle med interesse for veiledning, men obligatorisk for fysioterapeuter i NFFs spesialistløp.

Gjennom kursperioden skal du utvikle forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Etter endt kurs skal du kunne benytte veiledningskommunikasjon i samarbeid med kolleger, spesialistkandidater, studenter, pasienter og pårørende.

For at du skal kunne delta uavhengig av hvor du bor foregår kurset på nett, over en tidsperiode på ca 12 uker. Kursaktivitetene består av fem nettmøter via Microsoft Teams, innlevering av refleksjonsnotat, selvstudie og gjennomføring av veiledninger. Alle kursaktivitetene er obligatoriske og skal gjennomføres til avtalt tid.

Teamsmøtene vil foregå på ettermiddager og varer en klokketime.

Nettkurset gir 24 timer uttelling.

Før første nettmøte er det viktig at du gjør deg kjent med NFFs kursrom. Du har selv ansvar for å ha nødvendig PC utstyr (lyd, mikrofon og kamera) og at oppkoblingstest er gjennomført før kursets oppstart.

Meld deg på og bli stående på venteliste dersom kursene er fulltallige. Du vil da bli kontaktet og prioritert etter ventelisteplass når nye kurs opprettes. 

Påmelding for nettkurs finner du her.

NB!
Kurset sidestilles ikke med NFFs "Kollegaveiledning" og erstatter ikke deltakelse i kollegaveiledningsgruppe ifm. fornyet spesialistgodkjenning.