Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn- og ungdom

Gjennomført nettkurs er et opptakskrav for "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år", og anbefales i forkant av NFF sine kurs innenfor barne- og ungdomsområdet.


LÆRINGSUTBYTTE
Etter gjennomført kurs skal deltakerne på kurset ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Deltakerne skal kunne:
1. Finne frem i relevante veiledere, lover og regler aktuelt for området og finne frem til utdypende informasjon ved behov.
2. Gjøre rede for hva som er spesielt med å arbeide med barn, med hensyn til blant annet barns rettigheter, samarbeid med omsorgspersoner og ulike etiske hensyn (bl.a. barn og ungdommers autonomi).
3. Redegjøre for helsefremmende, forebyggende, behandlende arbeidsoppgaver og på hvilke arenaer barne- og ungdomsfysioterapeuter arbeider.
4. Redegjøre for hverdagslivets betydning for barns utvikling, og hvilke konsekvenser dette har for fysioterapi til barn/ungdom
5. Beskrive hvordan kvaliteten på relasjoner er av betydning for barnets utvikling.

Vi arrangerer kurset vår og høst i 2020.

For informasjon og påmelding: vår(24.mars - 30.juni) / høst

NB! Det er fortsatt mulig å gjennomføre dette kurset selv om startdato har passert. Bruk påmeldingsskjema for påmelding. Siste frist for påmelding er 15.juni.