NFFs digitaliserte kurs

Her finner du alle NFFs kurs og temadag som arrangeres digitalt.

Første halvår 2021 vil NFF hovedsakelig arrangere digitale kurs. NFF ønsker ikke  å samle deltakere/kursledere fra områder med ulikt smittepress til fysiske kurs i første halvår 2021. Dette i lys av høyt smittepress av koronaviruset flere steder i Norge. NFF velger å skape mest mulig forutsigbarhet i kurstilbudet for fysioterapeutene og bruke ressursene til å lage gode digitale fagtilbud. 


Kursåret 2021

Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 09. august - 27. september 2021

Smertebehandling for fysioterapeuter, 08.-10.september (digitalt) og 18-19. november (fysisk)

Fysioterapi for eldre - grunnkurs, 14.-17. september 

Onkologi for fysioterapeuter - kreft 3, 28.-29. september

Møt meg, støtt meg. Barns psykososiale utvikling, 29. september-01. oktober (digitalt) og 06.-07. desember (fysisk)

Tverrfaglig samhandling - til det beste for pasienten, 17. oktober 

Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 15. november - 15. desember