Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nettkurs

Her finner du omtale av og lenker til nettkurs som er annonsert i NFFs kurskalender.


Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi

Nettkurset i hjerte- og lungefysiologi er utarbeidet i samarbeid mellom fysioterapiutdanningen på OsloMet, UiT og NFF. Formålet med nettkurset er å gi oppdatert teoretisk kunnskap i hjerte- og lungefysiologi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner