Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nettkurs

Her finner du omtale av og lenker til nettkurs som er annonsert i NFFs kurskalender.


NFFs digitaliserte kurs

Her finner du alle NFFs kurs og temadag som arrangeres digitalt.Første halvår 2021 vil NFF hovedsakelig arrangere digitale kurs. NFF ønsker ikke  å samle deltakere/kursledere fra områder med ulikt smittepress til fysiske kurs i første halvår 2021. De ...

Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi

Nettkurset i hjerte- og lungefysiologi er utarbeidet i samarbeid mellom fysioterapiutdanningen på OsloMet, UiT og NFF. Formålet med nettkurset er å gi oppdatert teoretisk kunnskap i hjerte- og lungefysiologi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner