Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Kollegaveiledning til spesialister i Asker, tentativ startdato 20.august

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter, 5-6.sept og 7-8.nov, Trondheim

Kollegaveiledning i Tromsø - 1 helg, 3 dager, 13-15.september

 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner