Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Kollegaveiledning ettermiddager i Ålesund, bekreftet startdato 29.januar kl 17.00

Kollegaveiledning ettermiddager i Oslo, bekreftet startdato 5.februar kl 16.00

Ridefysioterapi, 4 helgesamlinger i Østlandet

Smertebehandling for fysioterapeuter, 23-25.mars og 28-29 mai i Tromsø

Fysioterapi ved psykiske og sammensatte lidelser, 23-25 mars og 3-5 juni i Oslo


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner