Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Kollegaveiledning ettermiddager i Kristiansund, startdato 30.september - Kun 1 ledig plass til!

Kollegaveiledning 2x2 i Oslo, tentativ startdato 10.oktober

Fysioterapi til personer med hjertesykdommer, 14-16.okt og 28-29.nov, Oslo

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, 11-15.nov, Oslo


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner