Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Ridefysioterapi, 4 helgesamlinger i Østlandet

Smertebehandling for fysioterapeuter, 23-25.mars og 28-29 mai i Tromsø

Kollegaveiledning 2x2 i Lillehammer, tentativ startdato 26.mars

Fysioterapi for eldre - demens og alderspsykiatri, 22-24. april i Oslo


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner