Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kursnytt

Her finner du nyheter om NFFs kurs.

NFF tar i bruk en ny kursportal fra 1. juni. Den nye løsningen erstatter Fronter.


Ny kursrekke i hjerte- og lungefysioterapi

NFF har hatt lite kurstilbud innen hjerte- og lungefysioterapi de siste årene. I samarbeid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi har Fagseksjonen utviklet en ny kursrekke som består av 5 grunnkurs og et fordypningskurs. I tillegg utvikle ...

Ridefysioterapi - kurs 1

NFF vil tilby Ridefysioterapi – kurs 1 i januar/februar 2017 og kurs 2 i mai 2017. Eksakte datoer for begge kursene vil bli annonsert i kurskalenderen i løpet av våren 2016.

Kursutvikling innen barne- og ungdomsfysioterapi

Som mange av våre medlemmer har registrert har det vært og kommer til å bli et begrenset kurstilbud innen fagområdet barn og ungdom i 2015 og 2016. Grunnen er at det pågår et kursutviklingsarbeid innen fagområdet. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner