Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kursnytt

Her finner du nyheter om NFFs kurs.

NFF tar i bruk en ny kursportal fra 1. juni. Den nye løsningen erstatter Fronter.


Temadag: Fysisk aktivitet- er det vår medisin?

«Fysisk aktivitet er vår medisin» har lenge vært NFF sitt slagord og det er ikke tvil om at helsegevinsten ved aktivitet og bevegelse er stor. Men har fysioterapeuter for stort fokus på treningsmengde og dosering? Hva med aktivitet og bevegelse som m ...

Miniseminar Direkte tilgang

Med tanke på innføring av direkte tilgang til fysioterapi arrangerer NFF et miniseminar over 3 timer for fysioterapeuter i privat praksis. Informasjon og påmelding til miniseminaret i Oslo 1.juni kl. 09.00 - 12.00 Informasjon og påmelding til minisem ...

Ny kursrekke i hjerte- og lungefysioterapi

NFF har hatt lite kurstilbud innen hjerte- og lungefysioterapi de siste årene. I samarbeid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi har Fagseksjonen utviklet en ny kursrekke som består av 5 grunnkurs og et fordypningskurs. I tillegg utvikle ...

Ridefysioterapi - kurs 1

NFF vil tilby Ridefysioterapi – kurs 1 i januar/februar 2017 og kurs 2 i mai 2017. Eksakte datoer for begge kursene vil bli annonsert i kurskalenderen i løpet av våren 2016.

Kursutvikling innen barne- og ungdomsfysioterapi

Som mange av våre medlemmer har registrert har det vært og kommer til å bli et begrenset kurstilbud innen fagområdet barn og ungdom i 2015 og 2016. Grunnen er at det pågår et kursutviklingsarbeid innen fagområdet. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner