Vestibulær rehabilitering

Kurset gjennomføres fysisk i Kristiansand på Kongsgård sykehus.

Dato: 20. - 21. oktober 2021 


Om kurset

Om kurset

Pasienter med svimmelhet, som skyldes vestibulære dysfunksjoner, kan være utfordrende å behandle. De fleste som får en vestibulær sykdom eller skade kan komme seg, men for noen blir det et langvarig problem som rammer fysisk, psykisk og sosialt.
Kurset har som mål å gi fysioterapeuter en innføring i undersøkelse og prinsipper for behandling av pasienter med svimmelhet med vestibulær opprinnelse.

Målgruppe
Fysioterapeuter som undersøker og behandler pasienter med svimmelhet. Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell. Med forbehold om prisendringer.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter eksamensdato. Rabatt fratrekkes automatisk ved fakturering.

Med forbehold om prisendringer

Innhold

Innhold

Læringsutbytte
" Deltagerne skal få kjennskap til grunnleggende anatomi, fysiologi og patofysiologi
" De skal kunne gjenkjenne og behandle de vanligste tilstandene. Kunne skille mellom perifere og sentrale årsaksforhold.
" De skal kunne utføre relevant anamnesetaking og klinisk undersøkelse
" Ta i bruk aktuelle standardiserte vestibulære funksjonstester
" Velge og dosere riktig behandlingstiltak
" Deltagerne skal få prøve ut praktiske behandlingsteknikker og øvelser for vestibulær rehabilitering

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kursledere

Kursledere

Lene Kristiansen er spesialfysioterapeut og phd student, ansatt ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS).  Hun har siden 2008, vært ansatt ved fysioterapiavdelingen på sykehuset, og jobbet med svimmelhetsproblematikk ved Balanselaboratoriet, på ØNH avdelingen. Lene har mastergrad i Fysioterapivitenskap ved UIB (2008), og er stipendiat ved Universitetet i Bergen. I doktorgradsprosjektet fokuserer hun på pasienter med langvarige svimmelhetsplager, og ser på effekten av en gruppebasert kombinasjonsbehandling med kognitiv terapi og vestibulær rehabilitering. Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi.

Mari Knapstad er fysioterapeut. Hun har phd og så på sammenhenger mellom nakkeplager og svimmelhet. 

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 20.10.2021
  • Siste kursdag: 21.10.2021
  • Antall dager: 2
  • Antall timer: 16
  • Antall deltakere: 30
  • Sted: Kristiansand, Kongsgård sykehus
  • Kursavgift: 3 200,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 3 900,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 20.07.2021
  • Avmeldingsfrist: 20.07.2021