Teoretisk grunnkurs i onkologi


Om kurset

Om kurset

Dette kurset er ett av 7 kurs i kursrekken "Onkologi for fysioterapeuter". Det anbefales å ta kurset "Teoretisk grunnkurs" først mens de andre kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1. 2. og 3. linjetjeneste

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha følgende læringsutbytte:
Deltakeren har kunnskap om:
- Forekomst, utbredelse og utredning av kreft
- Medisinske behandlingsprinsipper og - metoder for kreftsykdommer
- Aktuelle problemstillinger for fysioterapeuter i alle faser av kreftsykdommen

Deltakeren kan:
- Benytte aktuelle funksjonstester i undersøkelse av kreftpasienten
- Kan bidra i tverrfaglig samarbeid i kreftbehandling og -rehabilitering

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kursledere

Kursledere

Guro Birgitte Stene og Hege Nervik Almli

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 25.11.2019
  • Siste kursdag: 29.11.2019
  • Antall dager: 5
  • Antall timer: 40
  • Antall deltakere: 30
  • Sted: Trondheim, St. Olav
  • Kursavgift: 5 870,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 620,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 25.08.2019
  • Avmeldingsfrist: 25.08.2019