Temadag: Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre. Er fysioterapeutens rolle i endring?


Om kurset

Om kurset

Forskning og statistikk forteller at 1/3 av mennesker over 65 år opplever å falle en eller flere ganger per år, og det er om lag 9000 hoftebrudd årlig i Norge. Fallskader er rangert som den sjette viktigste bidragsfaktoren til helsetap i Norge,  noe som også medfører store kostnader for samfunnet og den enkelte. Satsning på fallforebygging hos eldre mennesker er derfor hensiktsmessig på individ, gruppe og samfunnsnivå. 

Fysioterapeuter er uvurderlige i dette arbeidet. NFF arrangerer derfor en temadag om fallforebygging hos eldre, og spør om fysioterapeutens rolle er i endring? 

På temadagen vil anerkjente, norske forskere og fysioterapeuter holde spennende forelesninger om teamet.

Målet med temadagen er at deltagerne skal være oppdatert på kunnskapsgrunnlaget innen fallforebygging og kunne anvende ny kunnskap om forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre. Dette innebærer refleksjon over egen rolle som fysioterapeut, og vil kunne gi et godt utgangspunkt for oppdatering av egen praksis.

 • Pris medlem: 1100 kr
 • Pris ikke-medlem: 1390 kr
 • Studenter/ turnusfysioterapeuter: 800 kr
 • Pensjonist: 800 kr

Innhold

Innhold

Etter temadagen har du oppdatert kunnskap om:

- Tidlige markører for funksjonssvikt hos eldre
- Fall og fallforebyggende tiltak hos eldre
- Hvordan tilpasse tiltak som kan forebygge funksjonstap og fall hos eldre
- "Lavenergibrudd" … ++

Etter denne temadagen har du blitt mer bevisst på og kan reflektere over:

- Betydningen av dose- respons i utarbeidelse av treningsopplegg for eldre personer
- Noen av utfordringene vi som fysioterapeuter står ovenfor i dette arbeidet
- Hvordan jeg som fysioterapeut kan påvirke motivasjon til eldre i gjennomføring og etterlevelse av tiltak

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Alle fysioterapeuter. 

Temadagen er også åpen for studenter, turnusfysioterapeuter og pensjonister.

Kursledere

Kursledere

Programmet er utarbeidet av:

Ida Bjerke: faggruppeleder for Eldre
Silje Haslene: faggruppen for Eldre
Randi Granbo: førstelektor, NTNU
Kristin Taraldsen: forsker og postdoktor, NTNU

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved spesielle behov, allergier og eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 29.11.2019
 • Siste kursdag: 29.11.2019
 • Antall dager: 1
 • Antall timer: 8
 • Antall deltakere: 140
 • Sted: St.Olavs hospital, Trondheim
 • Kursavgift: 1 100,00 for medlemmer
 • Kursavgift: 1 390,00 for ikke-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 31.10.2019
 • Avmeldingsfrist: 31.10.2019