Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 
tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 


INNLEDNING /BAKGRUNN: 

Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Det å arbeide med denne gruppen krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse ovenfor barn- og ungdom, foreldre og andre aktører. Som et ledd i å bidra til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF både grunnkurs og fordypningskurs innen fagområdet. Ortopediske problemsstillinger hos barn finner man på alle tjenestenivåer. Kurset «Ortopedi for barn og unge 0-18 år» er et kurs som fokuserer på de vanligste ortopediske problemstillinger som man møter hos barn og ungdom.   

 

MÅLGRUPPE:  

Alle fysioterapeuter som arbeider med eller ønsker å jobbe med barn og ungdom med 

ortopediske problemsstillinger. 

OPPTAKSKRAV: Norsk autorisasjon som fysioterapeut(etter endt turnustjeneste)

NFFs "Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom" skal være gjennomført i forkant av kurset- Vi anbefaler i tillegg at du har tatt «Grunnkurs i fysioterapi for barn 0-18 år» eller tilsvarende kompetanse (for eksempel: NFFs tidligere grunnkurs, bevegelsesutvikling, videreutdanning i barnefysioterapi og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi. 

 

LÆRINGSUTBYTTE:

 • Ha kunnskap om de vanligste ortopediske diagnoser og problemstillinger hos barn under 18 år
 • Redegjøre for ulike retningslinjer for ulike ortopediske problemstillinger
 • Kunne undersøke og iverksette behandling og tiltak på individ- og gruppenivå. 
 • Vite når man skal henvise videre til andre behandlingsinstanser. 
 • Ha kunnskap om og kunne inngå i tverrfaglig samarbeid rundt denne pasientgruppen. 
 • Gi veiledning i bruk og oppfølging av ortopediske hjelpemidler.
 • Samhandle og veilede foreldre på en måte som understøtter barnets funksjon, aktivitet og deltakelse.
 • Samhandling mellom tjenestenivåer. 

KURSLEDERE: Kirsti Krosby og Henriette Paulsen.


Kursleder Henriette Paulsen jobber ved seksjon barn og kvinne på Sykehuset i Vestfold. Hun ble uteksaminert ved Keele University i England i 1997.

Henriette avslutter master i fysioterapi ved OsloMET våren 2022. Hun har vært kursleder for ortopedikursene i regi av NFF siden 2019.


Kursleder Kirsti Krosby er spesialist i barne- og ungdoms fysioterapi og Ortopedi.  Hun jobber ved ortopedisk klinikk, OUS- Rikshospitalet. 

Kirsti har jobbet med barneortopedi siden 1999. Hun har videreutdanning i Barn og unge og Faglig veiledning. Kirsti har vært kursleder
for ortopedikursene 
i regi av NFF siden 2008

 

Kurset er utviklet i samarbeid med NFFs Faggruppe for Barne og ungdomsfysioterapi.

KURSAVGIFT:

Medlem: 6510,-

NUF-medlem: 5210,-

Ikke medlem:  8260,-

Med forbehold om prisendringer.

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Regler for opptak og avmelding" for mer informasjon.

 

Tidspunkt: 19 - 23. september 2022

Sted: Forskningsparken, Oslo

Antall timer: 40

Påmeldingsfrist: 5. juli 2022

_____________________________

 

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

 

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter autorisasjon.


Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 19.09.2022
 • Siste kursdag: 23.09.2022
 • Antall deltakere: 25
 • Sted: Forskningsparken, Oslo
 • Kursavgift: 6 510,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 8 260,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 5 210,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 05.07.2022