Oppstart av fysioterapivirksomhet

Digitalt på Microsoft Teams

FORMÅL:

Formålet er å gi deltakerne grunnleggende forståelse om hva som må være på plass for å starte opp egen virksomhet.

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som ønsker å starte sin egen virksomhet, eller som nylig har startet egen virksomhet.

Kurset vil være digitalt på Microsoft Teams 15. februar kl 17.00-20.00. Det vil ikke bli gjort opptak av dette kurset.

PROGRAM:

17.00 Hva må være på plass før du starter din egen virksomhet? ved seniorrådgiver Henriëtta Richter Uitdenbogaardt

17.30 Valg av selskapsform ved John Schjelderup Norway Corporate Services AS

18.00 Pause

18.10 Informasjonssikkerhet og internkontroll ved seniorrådgiver Henriëtta Richter Uitdenbogaardt

18.40 Pause

18.50 Fysioterapi i kombinasjon med annen virksomhet og markedsføring

19.20 Pause

19.30 Fortsettelse Fysioterapi i kombinasjon med annen virksomhet og markedsføring

20.00 Slutt

Med forbehold om endringer


OPPTAKSKRAV:

Medlem i NFF

Kursavgift: 

Gratis for medlemmer


Digitalt på Microsoft Teams

KURSLEDERE:

Erfarne kursholdere i regi av NFF


NB! Forespørsel om påmelding til arrangementet etter påmeldingsfrist vil ikke bli behandlet.


Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 15.02.2022
  • Siste kursdag: 15.02.2022
  • Antall deltakere: 100
  • Antall ledige plasser: 17
  • Sted: Microsoft Teams
  • Kursavgift: 0,00 for Medlem
  • Påmeldingsfrist: 13.02.2022