Nettkurs i veiledning

Er du i gang med spesialistløp?
Da må du gjennomføre dette kurset.


Om kurset

Om kurset

Nettkurset er et innføringskurs i veiledning - aktuelt og åpent for alle med interesse for veiledning, men obligatorisk for fysioterapeuter i NFFs spesialistløp.
Gjennom kursperioden skal du utvikle forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Etter endt kurs skal du kunne benytte veiledningskommunikasjon i samarbeid med kolleger, spesialistkandidater, studenter, pasienter og pårørende.

Kurset foregår på nett, for at du skal kunne delta uavhengig av hvor du bor. Kursaktivitetene består av fem nettmøter via Teams, innlevering av refleksjonsnotat/logger, selvstudie og gjennomføring av veiledninger. Alle kursaktivitetene er obligatoriske og skal gjennomføres til avtalt tid.
Teamsmøtene vil foregå kl 15.00-16.00: 03.september, 17.september, 24.september, 22.oktober og 05.november.

Nettkurset gir 24 timer uttelling.

Før første nettmøte er det viktig at du gjør deg kjent med NFFs kursrom. Du har selv ansvar for å ha nødvendig PC utstyr (lyd, mikrofon og kamera) og at oppkoblingstest er utført før kursets oppstart.

Dersom kurset er fullt: meld deg på og bli stående på venteliste. Du vil da bli kontaktet og prioritert etter ventelisteplass når nytt kurs opprettes.

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal du:
" kunne veilede spesialistkandidater/kolleger som er i spesialistløp i veiledet praksis
" vite når du "veileder" og når du gir "råd" - og være tydelig på forskjellen
" kunne benytte veiledningskommunikasjon i samarbeid med studenter, kollegaer, pasienter og pårørende med det mål at du stimulerer til nye oppdagelser og læring hos de(n) andre

Herunder skal du:
" forståelse for og erfaring med hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til refleksjon
" kunne skille mellom veiledning og tilgrensende læringsmåter, som eksempelvis rådgivning eller undervisning
" vite hvordan stille åpne spørsmål som bidrar til dialog og undring
" vite hvordan legge til rette for lærings- og endringsprosesser hos veisøker
" til hvordan "praksistrekanten" og "diamanten" kan være nyttige modeller i veiledning og i refleksjon over egen yrkesutøvelse
" oppleve økt trygghet i rollen som fysioterapeut
" oppdage og erkjenne hvordan personlige, yrkesetiske og samfunnsmessige verdier påvirker arbeidshverdagen
" vite på hvilken måte ny kunnskap og nye erfaringer kan brukes i egen arbeidshverdag
" ha gjort deg ulike erfaringer med å delta på veiledningskurs på nett

Opptakskriterier

Opptakskriterier

" Autorisasjon som fysioterapeut
" Det forutsettes ikke kunnskap om veiledning
" Ved opptak prioriteres:
- de som har meldt ifra til NFF om at de er i spesialistløp, og har sendt inn plan for veiledning før veiledet praksis er påbegynt
- de som har stått på venteliste for kurset

" Ved påmelding er det viktig at du i "Merknader-feltet" skriver:
- om du er i gang med NFFs spesialistløp
- om plan for veiledning er innsendt før veiledet praksis er påbegynt
- hvor langt du har kommet og når du anslår å være ferdig
- om du har søkt plass på dette kurset tidligere

NB! Kurset sidestilles ikke med NFFs "Kollegaveiledning" eller erstatter ikke krav om deltakelse i kollegaveiledningsgruppe ved fornying av spesialitet.

Kursledere

Kursledere

Sigrid Engen

Sigrid er utdannet fysioterapeut og har ca 20 års erfaring som veileder. Har videreutdannelse i coaching og veiledning, samt kognitiv terapi. Har gjennom årenes løp veiledet mange grupper og individer med forskjellig yrkesbakgrunn og plassering i organisasjonen. Det vil si alt fra ansatte til toppledere.

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 03.09.2020
  • Siste kursdag: 05.11.2020
  • Antall timer: 24
  • Antall deltakere: 6
  • Sted: Nettkurs / Teams
  • Kursavgift: 2 970,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 4 090,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 17.06.2020
  • Avmeldingsfrist: 17.06.2020