Nettkurs i veiledning

Skal du søke om å bli NFF spesialist? Eller ønsker du å øke din kompetanse innenfor veiledning? Da er dette kurset for deg!  

Målgruppe
Kurset er åpent for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for fysioterapeuter som skal bli NFF spesialister.

Opptakskrav
Autorisasjon som fysioterapeut, etter endt turnustjeneste.

Mål
Veiledning er en pedagogisk og rasjonell prosess med oppdagelselæringvekst og utvikling som mål. Formålet med dette kurset er å bidra til at deltakerne utvikler forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Dette ved at deltakerne tilegner seg verdifull kunnskap og erfaring knyttet til veiledning- og ulike veiledningssituasjoner.

Om kurset
Kurset er et innføringskurs i veiledning som gjennomføres digitalt – med formål om at alle skal kunne delta uavhengig av hvor man bor. Gjennom kursperioden skal deltakerne utvikle forståelse for hva veiledning er, og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte veiledningsmetodikk i samarbeid med kollegaer, spesialistkandidater, studenter, pasienter og pårørende.

Kurset innebærer fem nettmøter på 90 minutter. Mellom nettmøtene jobber man med tilhørende obligatoriske aktiviteter, herunder innlevering av fire refleksjonsnotat, tilbakemelding på to av medstudenters refleksjonsnotat, veiledninger og selvstudie. Alle kursaktivitetene skal gjennomføres til avtalt tid.

Nettmøtene vil foregå kl. 16:30-18:00 følgende datoer: 23.08, 20.09, 17.10, 15.11 og 13.12. 

Kurset gir 24 timer uttelling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
 • vise forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til refleksjon 
 • veilede kollegaer eller spesialistkandidater som er i veiledet praksis ifm. spesialistløp
 • vite forskjellen på når man veileder og når man gir råd
 • skille mellom veiledning og rådgivning
 • benytte veiledningspedagogikk i samarbeid med studenter, kollegaer, pasienter og pårørende, med mål om å stimulere til nye oppdagelser og læring hos de(n) andre
Herunder skal deltakerne vite hvordan man:
 • stiller åpne spørsmål som bidrar til dialog og undring
 • legger til rette for lærings- og endringsprosesser hos veisøker
 • benytter «praksistrekanten» og «diamanten» som virkemidler i veiledning og refleksjon over egen yrkesutøvelse
 • oppdager og erkjenner personlige, yrkesetiske og samfunnsmessige verdier som påvirker arbeidshverdagen
 • tar i bruk tilegnet kunnskap og erfaringer fra kurset og drar nytte av det i egen arbeidshverdag 

Kursleder
Katarina Langaard 

Deltakeravgift
Medlem: 3460,-
NUF- medlem: 2770,-
Ikke-medlem: 4530,-

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon.

Med forbehold om prisendringer.      Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 23.08.2022
 • Siste kursdag: 13.12.2022
 • Antall deltakere: 6
 • Kursavgift: 3 460,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 4 530,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 2 770,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 02.08.2022