Leiarkonferansen 2018

Konferanse for fysioterapeutar og ergoterapeutar som er leiarar/fagleiarar i kommunehelsetenesta - Leiing i utvikling


Om kurset

Om kurset

Kursavgift lederkonferanse

1.Deltakelse inkludert opphold og middag                           Kr. 3 700

2.Deltakelse uten overnatting med middag                          Kr. 2 500

3.Deltakelse uten overnatting og uten middag                      Kr. 2 000

Vær vennlig å oppgi hvilket alternativ du velger i kommentarfeltet på påmeldingsskjema slik at fakturaen blir riktig.

Denne lederkonferansen for kommunehelsetjenesten – ledere og fagledere – er kun for medlemmer. 

Ergoterapeuter melder seg på via eget forbund.

Innhold

Innhold

Konferanse for fysioterapeutar og ergoterapeutar som er leiarar/fagleiarar i kommunehelsetjenesta

Tidspunkt: 3.- 4. september 2018

Stad: MEET Ullevål stadion, (tidligare UBC) Oslo 

Leiing i utvikling

Måndag 3. september

10.00            Registrering og ein liten matbit

10.30            Velkomen v/ Elin Bjor – generalsekretær i NFF

10.45            Prioriteringsutvalet – kva er kome fram i 2017 og 2018?

v/utvalgsleiar Aud Blankholm

11.15            Spørsmål, dialog og diskusjon              

11.30            Prioriteringsnøklar i kommunehelsetenesta v/ Nina Theodorsen, rådgivar Bergen kommune

12.30            Spørsmål, dialog og diskusjon              

13.00            Lunsj

14.00            Konsekvensar ved bortfall av diagnoselista – ulike erfaringar med eigenandelar og automatisering av eigenandelstak II

v/Aslaug Kleiveland regionleiar i region Vest

14.30            Dialog, spørsmål og diskusjon

15.00             Planarbeid i ein kommune – og viktigheita av at planar heng saman v/ einingsleiar Grete Willumsen, Bodø kommune

15.45             Pause

16.00            Spørsmål, dialog og diskusjon

16.30            Kommunikasjon som nøkkel til god leiing og teamfungering v/Mariann Ovesen Crantz, Psykologspesialist i organisasjonspsykologi 

17.15            Dialog, spørsmål og diskusjon  

18.00            Slutt 

20.00             Middag

 Tysdag 4. september

09.00            Kostra – rapportering: korleis rapportere, forstå og bruke kostratal i praksis v/ Kari Bente Sørlie, seniorrådgivar i NFF

09.45            Spørsmål og diskusjon    

10.15             Leiarane frå NFF og Ergoterapeutane – kva rører seg og kva jobbar vi mot? v/ Fred Hatlebrekke, forbundsleiar i NFF og Nils Erik Næss, fobundsleiar i Ergoterapeutane

10.45            Spørsmål, dialog og diskusjon

11.15             Pause og utsjekking

11.45            Innbyggjarar med store og samansette behov: Tidleg identifisering, proaktiv intervensjon og førebyggjing v/Anders Grimsmo – professor frå institutt for samfunnsmedisin NTNU

12.45            Spørsmål, dialog og diskusjon

13.00            Lunsj             

14.00            Kommunesamanslåing  v/ Anne Bente Skjellum, kommunikasjonsansvarleg nye Ålesund kommune

14.45            Spørsmål og diskusjon

15.00            Utvikling i helsetenesta – utfordringar og moglegheiter v/Magne Nylenna, direktør for Kunnskapssenteret 

15.45            Oppsummering av konferansa og vegen vidare 

16.00            Slutt og vel heim.                          

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema
Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved spesielle behov, allergier og eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 03.09.2018
  • Siste kursdag: 04.09.2018
  • Antall dager: 2
  • Antall deltakere: 30
  • Sted: Meet Ullevaal/Thon Hotel, Ullevål stadion
  • Kursavgift: 3 700,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 0,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 06.08.2018
  • Avmeldingsfrist: 06.08.2018