Konferanse for fysioterapeuter som er leder/fagleder i kommunehelsetjenesten

Å lede fysioterapiterapitjenesten- muligheter og utfordring

NFF inviterer til konferanse for ledere og fagledere i fysioterapitjenesten i kommunene 8 og 9. september 2022. På konferansen vil du få faglig påfyll, høre om andre lederes erfaringer og du vil møte kollegaer.    


Program

8. september

 

Kl 1030             Åpning v/Stian Rugsveen Engen, generalsekretær Norsk Fysioterapeutforbund

Kl 1045             Rammer, rettigheter og plikter i avtaleverket

 • ASA 4313
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
 • Erfaringer med samarbeidsutvalget i Bergen Kommune. Tor Frithjof Wigers Larsen, Rådgiver for avtalefysioterapi Bergen Kommune.
 • Samarbeid om utlysning og tildeling av avtalehjemler. Birgit Pedersen, Avdelingsleder Larvik Kommune

Kl 1300             Lunsj

Kl 1400             Gruppediskusjon

Kl 1500              Pause

Kl 1500- 1700    Kompetanseledelse er en nøkkel.

Sven Mollekleiv, Senior Vice President og Senior Adviser i DNV og Managing Director for Oslo Energy Forum

Kl 1700              Dagen avsluttes

 

9. september

Kl 0830             Er det mulig å blåse liv i forskriften for habilitering og rehabilitering og bruke den til utvikling av tjenestene i kommunene? 

                            Hans Leo Dagsvik, Regionleder NFFs Region Nord

 

Kl 0900              Hvordan formidle kompliserte budskap på en god måte

                          Kommunikasjonsleder i NFF Irene Mårdalen

KI 0945              Pause

Kl 1000               Etiske utfordringer i fysioterapeutenes hverdag

                           Rådet for fysioterapietikk Stig Morten Fløisand og Marit Brustugun Sartz

 • NFFs yrkesetiske retningslinjer
 • Eksempler på etiske problemstillinger i fysioterapeutenes praksis, bruk av sosiale medier, rollene behandler-pasient
 • Etisk refleksjon på arbeidsplassen- SME- modellen, en etisk refleksjonsmodell utviklet ved Senter for medisinsk etikk 

Kl 1100               Pause

Kl 1110             "Hva betyr det å ta kloke valg, og hva skal til for å gjøre det i en travel hverdag som

                          fysioterapeut?".  

                          Torgrim Tønne

                           Norsk Fysioterapeutforbund er med på kampanjen "Kloke valg". Denne kampanjen tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Kl 1210                 Lunsj

Kl 1300                 Ressursene blir mindre- behovene blir større

 • Hvordan håndtere stadig nye oppgave og krav til prioritering
 • Eksempel på systematisk påvirkningsarbeid. Skien kommune v/ Kenneth Martinsen og Astrid Flothyl Semb
 • Hvordan lykkes med å opprettholde stillinger.Ragnhild Svenslie, Ørsta kommune.

Kl 1500                 Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer

                 

Sven Mollekleiv                                     Gerty Lund                                                                     Torgrim Tønne


Om foreleserne:

Sven Mollekleiv er antagelig mest kjent som Mr. Røde Kors, han var organisasjonens generalsekretær i 10 år og president i 9 år. Han er i dag Senior Vice President og Senior Adviser i DNV og Managing Director for Oslo Energy Forum.

Torgrim Tønne. Torgrim Tønne jobber ved Tiller Fysioterapi og manuellterapi i Trondheim. Han har vært synlig som fysio- og manuellterapeut, blant annet som spaltist i Adresseavisen. Han deltar også i prosjektet ”Samhandlende Team i Primærhelsetjenesten”.

Stig Morten Fløisand. Leder i Rådet for fysioterapietikk i NFF og nestleder NFF Region Vest. Arbeidssted: selvstendig næringsdrivende Stavanger kommune

Marit Sartz. Medlem i Rådet for fysioterapietikk i NFF, fysioterapeut, videreutdanning i arbeidslivsetikk. Arbeidssted: fysioterapeut Bærum kommune.

 

Sted: Scandic Asker, Askerveien 61, 1384, Asker

Hotellet ligger kun 4 minutter fra flytog- og togstasjon. Oslo sentrum ligger 25 minutter unna og turen til Oslo Lufthavn Gardermoen tar 50 minutter. Hotellet har parkering.

 

Tid: 8. og 9. september 2022

Deltakeravgift: 

Deltakeravgift medlem: kr 1670,-.  

Deltakeravgift medlem med overnatting og middag: kr 2860,-

Deltakeravgift medlem med middag (u/overnatting): kr 2170,-

Deltakeravgift ikke medlem: kr 2070,-.

Deltakeravgift ikke medlem med overnatting og middag: kr 3260,-.

Deltakeravgift ikke medlem med middag (u/overnatting): 2570

 

Avmeldingsgebyr: 

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen
800,- etter påmeldingsfristen
Kursavgiften og dagpakke/opphold må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart. 

Se "Regler for opptak og avmelding" for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer.

 


Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 08.09.2022
 • Siste kursdag: 09.09.2022
 • Antall deltakere: 70
 • Antall ledige plasser: 25
 • Sted: Scandic Hotel Asker
 • Kursavgift: 1 670,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 2 860,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 2 170,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 2 070,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 3 260,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 2 570,00 for Ikke medlem
 • Påmeldingsfrist: 01.09.2022