Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø


Om kurset

Om kurset

Kurset gir innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i arbeidslivet, med særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager. Deltakere skal kvalifiseres til å kartlegge og risikovurdere arbeidsplasser og gi ergonomiske råd i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I løpet av kurset skal deltakerne gjennomføre en praktisk kartlegging av arbeidsmiljøet i en virksomhet, og skrive en rapport fra denne kartleggingen. Kurset og godkjent oppgave er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta arbeidsplassvurderinger for NAV for de som ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.

Det tilkommer en faktura på oppgaveretting på kr 560,- i etterkant av kurset.

MÅLGRUPPE
Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som jobber i bedriftshelsetjenesten eller tar ergonomiske oppdrag.

 

Innhold

Innhold

Læringsutbytte:

Kunnskap
Kursdeltakeren har
-inngående kunnskap om sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø
-har kunnskap om faktorer som danner grunnlag for god bedriftshelsetjeneste

Ferdigheter
Kursdeltakeren kan
-vurdere fysioterapeuters rolle i prosesser knyttet til nybygg, ombygg og innkjøp, spesielt med hensyn til ergonomisk og universell utforming
-drøfte forbedringsprosesser rettet mot fysisk arbeidsmiljø i lys av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS)
-vurdere ergonomiske risikofaktorer
-anbefale helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot fysisk og organisatorisk arbeidsmiljø
-dokumentere individuelle arbeidsplassvurderinger basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utforming

Generell kompetanse
Kursdeltakeren kan
-reflektere over etiske dilemmaer knyttet til arbeidsmiljøkartlegging og implementering av tiltak.

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det er en fordel med 2 års arbeidserfaring som fysioterapeut.

Kursledere

Kursledere

Katarina Langaard, Eldri Kolltveit og Hilde Heber

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Fortsatt ledige plasser!
  • Første kursdag: 11.11.2019
  • Siste kursdag: 15.11.2019
  • Antall dager: 5
  • Antall timer: 40
  • Antall deltakere: 24
  • Sted: Oslo / NFF - Kirkegata 15
  • Kursavgift: 5 870,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 620,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 11.08.2019
  • Avmeldingsfrist: 11.08.2019