Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter

Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, 3.-4. september og 22.-23. oktober. Mellom samlingene skal deltakere levere en obligatorisk oppgave om treningslære i egen praksis.  


Om kurset

Om kurset

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter har som formål å belyse hvordan treningslære kan brukes i en klinisk hverdag med behandling av pasienter, samt primær-/sekundærforebygging av muskelskjelettplager og noen livsstilsplager. Treningslære baserer seg på teori og beste praksis fra fysiologi, biomekanikk, anatomi og psykologi. Innen fysioterapi må man i tillegg ta utgangspunkt i den enkelte pasient sine forutsetninger for bevegelse, fysisk aktivitet og trening. Begrensningene for pasienter er vanligvis relatert til funksjonsproblemer og/eller smerte, samt motivasjon.

Sentrale temaer i dette kurset er grunnleggende teori i trening og testing av utholdenhet, styrke og bevegelighet. I tillegg vektlegges smerteteori ut fra fysiologisk og psykologisk innfallsvinkel, med vekt på klinisk relevans.

Målgruppe: Fysioterapeuter

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Med forbehold om prisendringer.

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha oppnådd følgende læringsmål:
Kunnskap
Kursdeltageren kan:
" Gjøre rede for inngående kunnskap om teori innen sentrale prinsipper i treningslære for utvalgte pasientgrupper
" Evaluere et opptreningsopplegg

Ferdighet
Kursdeltageren kan:
" Lage et opptreningsprogram for utvalgte pasientgrupper basert på teori
" Tilpasse ferdigheter innen treningslære i samhandling med pasienter og helsefaglige samarbeidspartnere
" Planlegge og benytte tester av fysisk form

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kursledere

Kursledere

Trine Moholdt og Håvard Østerås

Trine Tegdan Moholdt:

Fysioterapeut, hovedfag i Bevegelsesvitenskap fra NTNU (2001), PhD i klinisk medisin (2010) med avhandlingen "Aerobic exercise in coronary heart disease".

Jobber nå som forsker ved NTNU hvor hun er leder av forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic health and reproduction. Målet for forskningen er å utvikle treningsmetoder for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer, med et spesielt fokus på trening som medisin når det gjelder å forbedre fertilitet og svangerskapsutfall.

Har vært leder for Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Fysisk Aktivitet i NFF i mange år.

Har publisert en rekke vitenskaplige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, både om trening som medisin i ulike kliniske grupper og epidemiologiske artikler på fysisk aktivitet og helse.

Håvard Østerås:

Fysioterapeut, hovedfag i idrettsvitenskap fra NTNU (1998), dosent ved fysioterapeututdanningen ved NTNU. Spesialist i idrettsfysioterapi, jobber med driftstilskudd ved Rosenborgklinikken i Trondheim.

Han har skrevet flere bøker og publisert en rekke vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, både om styrke-, bevegelighet- og utholdenhetstrening. De siste årene har vitenskapelig arbeid handlet om kliniske effekter av treningsterapi på pasienter med muskel-skjelettplager.

Kurset er utviklet i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 03.09.2020
  • Siste kursdag: 23.10.2020
  • Antall dager: 4
  • Antall timer: 48
  • Antall deltakere: 14
  • Sted: Oslo/ NFFs lokaler
  • Kursavgift: 6 460,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 860,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 03.06.2020
  • Avmeldingsfrist: 03.06.2020