Fysioterapi for eldre - grunnkurs

Kurset består av 1 kurssamling a 4 dager, med obligatorisk oppgaveskriving. Oppgaven leveres etter samlingen. Kurset gir uttelling for totalt 72 timer. 


Om kurset

Om kurset

NFF har utviklet kursrekken "Fysioterapi for eldre" for å tilby et fysioterapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder. Kursrekken skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder. Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alderspsykiatri, Ortogeriatri og osteoporose og Forebygging av fall og funksjonssvikt. Det anbefales å ta grunnkurs før temakursene.

Målgruppe: Fysioterapeuter med erfaring fra/interesse for arbeid med eldre mennesker i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Kurset er nyttig for fysioterapeuter i forbindelse med utvikling av hverdagsrehabilitering i kommunene og andre tjenester for eldre i kjølvannet av Samhandlingsreformen.

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
" Kjennskap til ulike perspektiver på normal aldring
" Kunnskap om hyppig forekommende tilstander hos den geriatriske pasienten
" Økt forståelse for hva som kjennetegner den geriatriske pasienten
" Kunnskap om fysioterapeutens rolle i ulike deler av forløpet til den eldre pasienten
" Bevissthet om betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenestenivåer
" Kunnskap om og praktisk utprøving av utvalgte tester og funksjonsvurderinger

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det er en fordel med erfaring fra arbeid med eldre.

Kursledere

Kursledere

ZHIVKO PETROV

Zhivko Petrov er utdannet fysioterapeut med bred erfaring fra kommunehelsetjenesten. For tiden studerer master i Aldring og eldres helse. Har ledet kurset siden 2018. 

GRETHE OKSHOLEN

Grethe Oksholen er utdannet Mensendieck fysioterapeut og er spesialist i fysioterapi for eldre. Hun har erfaring fra skolehelsetjenesten, friskvern, terapiridning og prosjektledelse. Grethe er også publisert forfatter av faglitteratur innen temaet.

Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen Fysioterapi for eldre.

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 07.09.2020
  • Siste kursdag: 10.09.2020
  • Antall dager: 4
  • Antall timer: 72
  • Antall deltakere: 29
  • Sted: Oslo, Scandic Holberg
  • Kursavgift: 6 430,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 830,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 07.06.2020
  • Avmeldingsfrist: 07.06.2020