Fagforum for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten (FFS) 2022

Velkommen til fagforum for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten (FFS) 2022 i Kristiansand

Velkommen

til fagforum for

fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten (FFS)

2022

 

 

Program

Forbehold om endringer/justeringer i programmet

 

Torsdag 22.09.22

Tema: Ledelse

0830-0855 Innsjekk

0855-0900 Velkommen v/ avdelingssjef Per Kristian Andersen

0900-0930 Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune

0935-1005 «Er sykehusfysioterapeutene en truet art?» V/ NFF Forbundsleder Gerty Lund

1005-1030 Pause

030-1130 «Fagplanen for fysikalsk medisin og rehabilitering» V/ Spesialrådgiver Tove Hæreid Otterstad, Somatikk og rehabilitering, HSØ RHF

1130-1230 Lunsj

1230-1315 «Kunsten å lede kunnskapsmedarbeidere» v/ Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia, Martina Hansens Hospital

1315-1330 Pause

1330-1415 «Kunsten å lede kunnskapsmedarbeidere» forts. v/ Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia, Martina Hansens Hospital

1415-1430 Pause

1430-1515 «Implementere kunnskap gjennom utvikling av nye modeller for muskelskjeletthelse– kan vi tenke nytt rundt implementering og monitorering av kvalitet innen muskelskjeletthelse? Hva må vi som fysioterapeuter bidra med?» v/ Professor og fysioterapeut May Arna Godaker v/ Risberg Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Ortopedisk Klinikk - Oslo universitetssykehus

1515-1530 Avslutte dagen – innspill / informasjon om kveldens arrangement

1530-1630 Pause

1630-2300 Arrangement Bragdøya, eget program

 

Fredag 23.09.22

Tema: Fag

0825-0830 Velkommen v/ avdelingssjef Per Kristian Andersen

0830-0900 «Hva kan Norsk Fysioterapeutforbund gjøre for fysioterapeutene i spesialisthelse tjenesten i årene fremover?» V/ NFF Forbundsleder Gerty Lund

0905-0950 «Fysioterapi i fremtidens spesialisthelsetjeneste» v/ Fagutviklingsfysioterapeut Charlotte Marie Schanke, OUS

0950-1015 Pause

1015-1100 «Nye jobboppdrag for fysioterapeuter – hvordan få til endringer?» v/ Fysioterapeut Kim Reier Martinsen, UNN

1100-1130 Pause

1130-1215 «Hvordan skape en robust fysioterapitjeneste for fremtiden – kliniske fysioterapiprosjekter i SSHF v/ Spesialfysioterapeut Ann Kristine Brekka, SSHF

1215-1300 Oppsummering/diskusjon/evaluering av seminaret – stafettpinnen videre v/ arrangørgruppen

1300-1400 Lunsj/ avreise


Vi ønsker dere alle riktige fine og gode dager


Hilsen arrangørkomite Camilla, Nancy, Per Kristian, Siren


Om foredragsholderne

Ordfører Jan Oddvar Skisland Kristiansand kommune

Jan Oddvar sitter nå i sin andre periode som ordfører. 

Ordfører er utdannet teolog. Han har også utdannelse innenfor matematikk og idrett/coaching. Jan Oddvar har hatt flere verv, og jobber innen næring, politikk, idrett & friluftsliv og kirke/menighet og frivillig arbeid.

 

Forbundsleder Gerty Lund, NFF

Jobbet som fysioterapeut i sykehus 25 år – 8 av disse som sjeffysioterapeut ved Martina Hansens Hospital. Har i dag permisjon fra stilling som seniorrådgiver for klinikkdirektør ved Bærum sykehus, Vestre Viken. Mastergrad i helseadministrasjon (HMA) fra UiO 2010.

 

Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia

Er en prisbelønt og populær sykehussjef og foredragsholder. Per er utdannet politi, har tidligere vært direktør ved Vestre Viken HF Ringerike sykehus og ekspedisjonssjef i Helse og omsorgsdepartementet. Han har vært rådgiver for FN i Gaza og New York på 1990-tallet, og ledet Norges innsats etter tsunamien i 2004. Bleikelia er en mester i så se menneskene i organisasjonene han jobber i og er kjent som en av de beste lederne i Helse-Norge. Han har vunnet flere lederpriser, deriblant Legeforeningens lederpris i 2014 og HR Norges Lederpris i 2016.

 

 

May Arna Godaker Risberg

May Arna er en internasjonal anerkjent forsker innen fremre korsbåndskader,

kne – og hofteartrose. Et av de viktigste arbeidsområdene for henne er implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling gjennom AktivA modellen i Norge. Hun er også tilknyttet NIMI/Volvat som fysioterapeut og forsker, og har en stilling knyttet til Institutt for fysioterapi, College of Health Sciences, University of Delaware, USA.

 

Fagutviklingsfysioterapeut Charlotte Marie Schanke

Charlotte er fagutviklingsfysioterapeut for OUS. I OUS arbeider ca 300 fysioterapeuter, disse kollegaene jobber innen ulike spesialiteter og på ulike lokalisasjoner. Charlotte har en bred klinisk bakgrunn fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har en mastergradgrad innen hjerte-  og lungefysioterapi, og forsker på de sykeste pasientene vi fysioterapeuter møter. Som fagutviklingsfysioterapeut har hun et overordnet fagansvar hvor hun bidrar til å fasilitere kvalitet og utvikling for alle fagområder.