Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens


Om kurset

Om kurset

Målsetting med kurset er å oppdatere fysioterapeuter med forskningsbasert kunnskap innen utredning og behandling av dysfunksjon i bekkenbunnen slik at de blir reelle samarbeidspartnere for henvisende allmenpraktiserende leger, urologer, gynekologer og geriatere.

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Med forbehold om prisendringer.

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha gjennomgått teorier, trent på ferdigheter og drøftet ulike holdninger slik at de kan identifisere behov og iverksette aktuelle fysioterapitiltak for kvinner med dysfunksjon i bekkenbunnen.

Kursdeltakerne skal:
- ha ajourført kunnskap i anatomi/fysiologi av bekkenbunnen
- ha kjennskap til årsak/sammenhenger av dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens
- ha innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker.
- ha kjennskap til nyere forskning på dette område
- ha kjennskap til forebyggende behandling

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kursledere

Kursledere

Kari Bø

Kari Bø er professor ved institutt for idrettsmedisinske fag og en av verdens ledende eksperter på forskning innen bekkenbunnsproblematikk og bekkenbunnstrening. Hun holder foredrag over hele verden. Hun står bak en lang rekke vitenskapelige publikasjoner om bekkenbunnsproblemer, forebygging og behandling av inkontinens og korsryggsmerter, målemetoder, fitness og kvinnehelse. I tillegg har hun publisert et høyt antall allmennrettede artikler, videoer/dvd-er og bøker om bekkenbunn, fitness, graviditet og fysisk aktivitet og kvinnehelse.

I 2015 ble hun tildelt World Confederation of Physical Therapys (WCPT) høyeste pris, Mildred Elson for sitt fremragende bidrag til den internasjonale fysioterapiforskingen. Samme år ble hun også utnevnt til medlem av den medisinske komite i den forskningspolitiske organisasjonen Science Europe. 2016 ble hun tildelt den høyeste prisen for sitt livslange arbeid fra The Internasjonal Continence Society (ICS). I 2019 ble Kari Bø hedret med æresmedlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 30.03.2020
  • Siste kursdag: 03.04.2020
  • Antall dager: 5
  • Antall timer: 40
  • Antall deltakere: 24
  • Sted: Thon Hotel Linne, Oslo
  • Kursavgift: 5 990,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 740,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 12.01.2020
  • Avmeldingsfrist: 12.01.2020