Bevegelsesgrupper rettet mot mennesker med langvarige muskel og skjelettlidelser og/eller psykiske lidelser

Kurset går over to samlinger 3.-5. september og 19.-20. november.


Om kurset

Om kurset

Omfanget av mennesker som strever med psykiske eller sammensatte lidelser er stort, og det samme er behovet for oppfølging og behandling. For å bedre tilbudet til denne pasientgruppen kan bevegelsesgrupper være et godt tiltak, og et godt alternativ til tradisjonelle treningsgrupper. Bevegelsesgrupper med et psykomotorisk fokus kan være et konstruktivt bidrag til tilbudet i spesialisthelsetjenesten så vel som ved frisklivsentraler, rehabiliteringsinstitusjoner og hos kommunefysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.
Dette kurset vil bidra til økte kunnskaper om sentrale gruppeteoretiske aspekter så vel som forståelse av bevegelse i gruppe i et sosialt og kroppsfenomenologisk perspektiv. Kurset vil gi kompetanse i å lede terapeutiske bevegelsesgrupper, og fenomener som gruppeprosess, gruppedynamikk og gruppeledelse vil bli grundig belyst. Deltagerne vil få egenerfaring med ulike bevegelsessystemer.

MÅLGRUPPE
Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med bevegelsesgruppe som terapeutisk tilnærming.

Innhold

Innhold

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:
• planlegge, begrunne og gjennomføre en bevegelsesgruppe i et psykomotorisk
perspektiv
• definere og begrunne mål, rammer og struktur for en aktuell bevegelsesgruppe
• lede bevegelsesgrupper, alene eller sammen med en med-leder, i ulike former for
aktivitet som lek, dagligdagse bevegelser, oppgaveorienterte bevegelser, samt
uvante, utforskende og ekspressive bevegelser
• begrunne og reflektere over valg av virkemidler som bevegelsesutvalg, eventuelt
bevegelsessystem, instruksjonsformer, samtalens plass, bruk av musikk og bruk av
rommet
• gjøre rede for verbale og kroppslige virkemidlers terapeutiske funksjon i en
bevegelsesgruppe
• initiere og lede terapeutiske samtaler om deltakernes opplevelser i gruppen
• gjøre rede for sosiale aspekter som sosial læring, samspill, tilhørighet og
forutsetninger for trygghet og vekst i gruppe
• gjøre rede for samspillet mellom leder og gruppen i et gruppeteoretisk perspektiv
• tilpasse grad av samspill, kontakt og grensesetting til deltakernes behov og utnytte
gruppens sosiale ressurser
• skape en helende og vekstfremmende gruppe

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Autorisasjon som fysioterapeut. Det er en fordel om man har noe erfaring med å holde bevegelsesgrupper og/eller mulighet for å holde grupper i tiden rundt kurset.

Kursledere

Kursledere

Linda Bremseth og Mary- Anne Sundal

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 03.09.2018
  • Siste kursdag: 20.11.2018
  • Antall dager: 5
  • Antall timer: 40
  • Antall deltakere: 20
  • Sted: Bergen
  • Kursavgift: 5 500,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 250,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 03.06.2018
  • Avmeldingsfrist: 03.06.2018