Kurskalender

 

NFFs fag- og interessegrupper:
Se også kurs og seminarer som arrangeres av NFFs fag- og interessegrupper. Velg aktuell fag- og interessegruppe i listen nedenfor.

Side 1 av 5

Grunnopplæring for TV siste del - alle tariffområder

Kurset holdes av NFFs erfarne kursholdere. Du får god anledning til å bli kjent med øvrige tillitsvalgte, bygge nettverk og få trening i refleksjon rundt ulike måter å løse utfordringer knyttet opp til ulike problemstillinger våre medlemmer og du som tillitsvalgt kan komme opp i.

Påmeldingsfrist:
20.9.2021
Sted:
Oslo, Meet Ullevål

Digital kollegaveiledning med Ragnhild

Gruppen samles 4 ganger på Microsoft Teams. Første samling foregår 01. november kl. 15.00-20.00 og 02. november kl. 08.00-12.00. De resterende samlingene avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
11.10.2021
Sted:
Microsoft Teams
Gruppen er full!

Fysioterapi ved psykiske og sammensatte lidelser

Kursets del 1 avholdes på Scandic Gardermoen Hotel, kursets del 2 avholdes på Scandic Helsfyr (Oslo).

Kurset er delt opp i to samlinger (3+3): 8. - 10. november 2021 og 7. - 9. februar 2022, med obligatorisk oppgave mellom samlingene.

Påmeldingsfrist:
8.8.2021
Sted:
Oslo/ Scandic Gardermoen
Kurset er fullt!
Side 1 av 5