Kurskalender

Første halvår 2021 vil NFF hovedsakelig arrangere digitale kurs. NFF ønsker ikke å samle deltakere/kursledere fra områder med ulikt smittepress til fysiske kurs i første halvår 2021. Dette i lys av høyt smittepress av koronaviruset flere steder i Norge. NFF velger å skape mest mulig forutsigbarhet i kurstilbudet for fysioterapeutene og bruke ressursene til å lage gode digitale fagtilbud. 

NFFs fag- og interessegrupper:
Se også kurs og seminarer som arrangeres av NFFs fag- og interessegrupper. Velg aktuell fag- og interessegruppe i listen nedenfor.

Side 1 av 4

Covid-19 - Fysioterapi fra intensiv til toppidrett

Hensikten med temadagen er å formidle kunnskap om covid-19 sykdommen, pasientforløpet for covid-19 pasienter, fysioterapi i ulike deler av forløpet, fysioterapeuters rolle og kompetanse i rehabilitering for pasientene.   

Påmeldingsfrist:
23.3.2021
Sted:
Digitalt
Fortsatt ledige plasser!

Epikrise - hvorfor og hvordan?

Temadagen skal bidra til å styrke fysioterapeuters rolle- og systemforståelse i tverrfaglig samarbeid og bidra til at fysioterapeutene bedre kan dokumentere og synliggjøre sin kompetanse i tverrfaglige sammenhenger.

Påmeldingsfrist:
21.4.2021
Sted:
Digitalt

Fysioterapi og traumer

Del 1 vil gå på Microsoft Teams 8-10. juni og del 2 vil gå i Bergen 1-3. september

Påmeldingsfrist:
25.3.2021
Sted:
Microsoft Teams/Bergen
Fortsatt ledige plasser!
Side 1 av 4