Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs kurs for fysioterapeut som selvstendig næringsdrivende

Informasjon om NFFs kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og kontaktpersoner.


NFFs kontaktpersoner blant de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene er organisasjonens ansikt utad både på den enkelte arbeidsplass og i NFFs regioner. Skolerte kontaktpersoner styrker organisasjonen og sikrer arbeidet med å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår. Det er nødvendig med opplæring for å gjøre kontaktpersoner i stand til å skjøtte vervet sitt på en god måte, og NFF tilbyr både kurs og regionvise samlinger.

Tredagers kurs i drift av næringsvirksomhet med eller uten driftstilskudd
Alle som jobber som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, bør kjenne til dagens omfattende regelverk som gjelder denne gruppen. Opplæringen for selvstendig næringsdrivende er av tre dagers varighet, og det er mulighet å melde seg på en eller flere dager.

Kurset belyser flere sider av selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter, herunder aktuelle lover, forskrifter, avtaler, personvern og informasjon, forsikringer, samt en gjennomgang av selskapsform og regnskap. EPJ-leverandører og TrinnVis blir også invitert til dette kurset.

Kursavgift
NFF dekker av kurskostnadene, men du må selv betale for reise og opphold.

Regionvise samlinger
NFF arrangerer regionvise samlinger. Tema på disse samlingene er i hovedsak ASA 4313 rolle som kontaktperson, i tillegg til andre aktuelle tema på området.

Oversikt over kurs
Gå inn på lenken i overskriften eller se under "Relaterte lenker" for tilgjengelige kurs med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som målgruppe.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner