Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs for selvstendig næringsdrivende

Informasjon om NFFs kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og kontaktpersoner.


Alle som jobber som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, bør kjenne til dagens omfattende regelverk som gjelder denne gruppen. Opplæringen for selvstendig næringsdrivende er av tre dagers varighet. Kurset belyser flere sider av selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter, herunder aktuelle lover, forskrifter, og avtaler, samt en gjennomgang av selskapsform og regnskap.

Kurset er for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftstilskudd. Det består av to felles dager med revisor og aktuelle lover, og en tredje dag som er tilrettelagt for hver gruppe.

Kontaktpersoner
NFFs kontaktpersoner blant de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene er organisasjonens ansikt utad både på den enkelte arbeidsplass og i NFFs regioner. Skolerte kontaktpersoner styrker organisasjonen og sikrer arbeidet med å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår. Det er nødvendig med opplæring for å gjøre kontaktpersoner i stand til å skjøtte vervet sitt på en god måte, og NFF tilbyr både kurs og regionsvise samlinger.

Kursavgift
NFF dekker deler av kurskostnadene, slik at kursavgiften kan holdes på lavest mulig nivå.

Regionsvise samlinger
NFF arrangerer regionsvise samlinger. Tema på disse samlingene er i hovedsak ASA 4313 og den selvstendig næringsdrivendes rolle som kontaktperson, i tillegg til andre aktuelle tema på området.

Oversikt over kurs
Gå inn på lenken i overskriften eller se under "Relaterte lenker" for tilgjengelige kurs med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som målgruppe.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner