Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Koronatiltak for kurs

Retningslinjer for gjennomføring av kurs i NFF-regi, risikovurdering av kurs og andre arrangementer, og sjekkliste for smittevern.


Se relaterte dokumenter knyttet til smittevern, som skal benyttes for kurs som arrangeres av Norsk Fysioterapeutforbund.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner