Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Forhåndsgodkjenning av kurs

Kursarrangører kan søke Norsk Fysioterapeutforbund om forhåndsgodkjenning av kurs.


Kursarrangører som ønsker sine kurs forhåndsgodkjent, må sende med:

  • NFFs søknadskjema, se relatert dokument
  • Beskrivelse av kurset
  • Timeplan for kurset

Søknadsdato: fortløpende.

Det enkelte arrangementet må tilfredsstille samtlige av disse kriteriene:

1. Kurs/faglige temadager o.l. må være av minimum 6 timers varighet.

2. Kurset skal arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten, eller av NFFs egne organisasjonsledd.

3. Det faglige innholdet skal være rettet mot fysioterapi og det som er relevant for fysioterapiutøvelse, og må ikke inkludere fagområder som kan oppfattes å inngå i alternativ behandling.

Søknaden sendes til:

Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

eller til spesialist@fysio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner