Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Forhåndsgodkjenning av kurs

Kursarrangører kan søke Norsk Fysioterapeutforbund om forhåndsgodkjenning av kurs.


Kursarrangører som ønsker sine kurs forhåndsgodkjent, må sende med:

  • NFFs søknadskjema, se relatert dokument
  • Beskrivelse av kurset
  • Timeplan for kurset

Søknadsdato: fortløpende.

Det enkelte arrangementet må tilfredsstille samtlige av disse kriteriene:

1. Kurs/faglige temadager o.l. må være av minimum 6 timers varighet.

2. Kurset skal arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten, eller av NFFs egne organisasjonsledd. Med "offentlig utdanningsinstitusjon" menes her:

- utdanningsinstitusjoner som er fullfinansiert fra staten, for eksempel universiteter og høyskoler, og
- ingen private eiere.

3. Det faglige innholdet skal være rettet mot fysioterapi og det som er relevant for fysioterapiutøvelse, og må ikke inkludere fagområder som kan oppfattes å inngå i alternativ behandling.

Søknaden sendes til:

Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

eller til spesialist@fysio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner