Kurs


Side 1 av 2

Nettkurs

Her finner du omtale av og lenker til nettkurs som er annonsert i NFFs kurskalender.

Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 

Koronatiltak for kurs

Retningslinjer for gjennomføring av kurs i NFF-regi, risikovurdering av kurs og andre arrangementer, og sjekkliste for smittevern.

Side 1 av 2

Om NFFs kursvirksomhet

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av studieforbundet Livslang Læring.