Kurs


Side 1 av 2

Nettkurs

Her finner du omtale av og lenker til nettkurs som er annonsert i NFFs kurskalender.

Kurs med ledige plasser - noe for deg?

Nedenfor er et utvalg av kurs med ledige plasser. Også andre kurs enn disse kan ha/få ledige plasser, så sjekk alle aktuelle kurs for deg i kurskalenderen.

Kollegaveiledning i Lillehammer / startdato 5. oktober

Psykiatriske diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk / 17-18.oktober (webinar)

Fysioterapi og kreft 2 / 25-27.oktober / Microsoft Teams

Kollegaveiledning i Stavanger / startdato 26.oktober

Fysioterapi til intensivpasienter / 31.oktober - 4.november i Oslo

Teoretisk grunnkurs i onkologi / 31.oktober - 4.novemberi Trondheim

Temakurs for NFFs kontaktpersoner om politisk påvirkning / 2.november kl 15-16 i Teams

Kollegaveiledning i Molde & Teams / startdato 5.november

Oppstart av fysioterapivirksomhet / 8.november kl 15.00-17.30

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år / 14-18.nov 2022 og 23-27.jan.2023 i Tromsø

Kollegaveiledning i Bergen / startdato 17.november

Dokumentasjon i ridefysioterapi / 19-20.november i Sandnes

Kollegaveiledning i Trondheim & Teams / startdato 21.november

Hva bør du tenke på ved avslutning av fysioterapipraksis i Oslo? / 22.november kl 15-16 i Teams

Kurs om selvmord og selvskading / 28.november og 5.desember i Teams

Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 

Koronatiltak for kurs

Retningslinjer for gjennomføring av kurs i NFF-regi, risikovurdering av kurs og andre arrangementer, og sjekkliste for smittevern.

Side 1 av 2

Om NFFs kursvirksomhet

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av studieforbundet Livslang Læring.