Kurs

NFF tok i bruk en ny kursportal fra 1. juni 2016. Den nye løsningen erstattet Fronter.


Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 

Om NFFs kursvirksomhet

Takket være øremerkede midler fra Fondet til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er det også i 2016 mulig å holde kursavgiften på samme nivå som i 2013.

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av studieforbundet Folkeuniversitet.