Kurs

NFF tok i bruk en ny kursportal fra 1. juni 2016. Den nye løsningen erstattet Fronter.


Nettkurs

Her finner du omtale av og lenker til nettkurs som er annonsert i NFFs kurskalender.

Om fagkurs

NFF arrangerer årlig mange etterutdanningskurs for utøvende fysioterapeuter som arbeider i offentlig og privat helsetjeneste. Alle skal kunne finne aktuelle kurs innenfor bredden av fagområdene, og i tråd med helsetjenestens behov. Kursene er tilrettelagt slik at kunnskapen kan benyttes i den praktiske hverdagen. 

Koronatiltak for kurs

Retningslinjer for gjennomføring av kurs i NFF-regi, risikovurdering av kurs og andre arrangementer, og sjekkliste for smittevern.

Opplæringstilbud i NFFs fag- og interessegrupper

I tillegg til fagkursene og de andre faglige arrangementene som forbundet sentralt har hånd om, er også fag- og interessegruppene en arena for etterutdanning og faglig påfyll i form av kurs, årsmøteseminarer og liknende.

Om NFFs kursvirksomhet

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av studieforbundet Folkeuniversitet.