Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utdanning i manuellterapi fra utlandet

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi sykemelding-, rekvisisjons- og henvisningsrett og A8-takstkompetanse, forutsatt at veiledet praksis og obligatoriske kurs er gjennomført?


Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi A8 takstkompetanse?

Flere skoler/universiteter både i og utenfor Europa tilbyr utdanninger i manuellterapi. Det er vanskelig for NFF å ha en oversikt over utdanningene fra utlandet og hvilke endringer de gjør i studieprogrammene sine til enhver tid. Dette kan få konsekvenser om de kvalifiserer for å være på tilsvarende nivå som masterutdanningen ved Universitetet i Bergen. Noen av utdanningene som tilbys fra Australia har fjernet masteroppgaven på 30 studiepoeng og erstattet den med kortere innleveringsoppgaver. Dette kvalifiserer ikke som «tilsvarende master i manuellterapi ved UiB». En masteroppgave ("research thesis") må inngå i utdanningen.Før man starter på et studium bør derfor studieprogrammet sjekkes nøye, og opp mot kriteriene for vurdering av utenlandske mastere (se lenger ned).

For å få studiet godkjent til takstkompetanse "A8 manuellterapi" i Norge, må søknad med dokumentasjon på fullført studium mm sendes Helsedirektoratet. Du finner søknadsskjema under "tilleggskompetanse"

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner