Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Generelt om videreutdanning

Høgskoler og universitet utvikler stadig nye mastertilbud som er aktuelle for fysioterapeuter. 


Takten i utvikling av nye videreutdanningstilbud gjør det umulig for NFF å holde seg oppdatert på alle aktuelle studietilbud for fysioterapeuter til enhver tid. Fysioterapeuter som ønsker videreutdanning må derfor selv sjekke mulighetene ved de studiestedene i inn- og utland som tilbyr fysioterapispesifikk eller annen helsefaglig videreutdanning for fysioterapeuter. I Norge ser vi en utvikling mot flere tverrfaglige mastertilbud, der mange av dem er aktuelle for fysioterapeuter. 

Tar du en masterutdanning i utlandet, må du huske på at denne ikke nødvendigvis anses å være på nivå med en norsk masterutdanning. NOKUTs sider om utenlandsk utdanning gir deg veiledning om dette.

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene i Norge, det vil si de som er forbeholdt fysioterapeuter, i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Blant de fysioterapispesifikke masterstudiene finnes det både studier som inkluderer ferdighetstrening og praksisstudier, og studier som er mer teoretisk rettet. Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på det enkelte studiesteds nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner