Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Generelt om videreutdanning

Høgskoler og universitet utvikler stadig nye mastertilbud som er aktuelle for fysioterapeuter. 


Takten i utvikling av nye videreutdanningstilbud gjør det umulig for NFF å holde seg oppdatert på alle aktuelle studietilbud for fysioterapeuter til enhver tid. Fysioterapeuter og fysioterapistudenter som ønsker videreutdanning, må derfor selv sjekke mulighetene ved de studiestedene i inn- og utland som tilbyr fysioterapispesifikk eller annen helsefaglig videreutdanning for fysioterapeuter. I Norge ser vi en utvikling mot flere tverrfaglige mastertilbud, der mange av dem er aktuelle for fysioterapeuter, eksempelvis innen folkehelse, idrett og psykisk helse.

Tar du en masterutdanning i utlandet, må du huske på at denne ikke nødvendigvis anses å være på nivå med en norsk masterutdanning. NOKUTs sider om utenlandsk utdanning gir deg veiledning om dette.

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene i Norge, det vil si de som er forbeholdt fysioterapeuter, i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Blant de fysioterapispesifikke masterstudiene finnes det både studier som inkluderer ferdighetstrening og praksisstudier, og studier som er mer teoretisk rettet. Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på det enkelte studiesteds nettsider.

Ved OsloMet kan du dessuten ta fysioterapispesifikk videreutdanning som gir studiepoeng:

  • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi – 60 studiepoeng
  • Videreutdanning i fysioterapi for eldre – 30 studiepoeng
  • Videreutdanning i fysioterapi for barn – 30 studiepoeng

En videreutdanning kan gi grunnlag for opptak på masterutdanning og fritak for visse emner. Det er den enkelte som selv må søke studiestedet om avkortning på masterutdanningen med bakgrunn i gjennomført videreutdanning.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner