Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Videreutdanning

Videreutdanning i inn- og utland.


Utdanning i manuellterapi fra utlandet

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi sykemelding-, rekvisisjons- og henvisningsrett og A8-takstkompetanse, forutsatt at veiledet praksis og obligatoriske kurs er gjennomført?


Kontaktpersoner for utenlandsstudenter

NFF er kjent med at mange som vurderer å studere i utlandet, har behov for informasjon av både praktisk og faglig art. Vi har derfor samlet en liste over manuellterapeuter som har fullført sin masterutdanning på universiteter i utlandet.