Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takst A9, psykomotorisk fysioterapi


Fra 1. januar 2016 er det Helsedirektoratet som behandler søknader om A9-takstkompetanse. Velg tilleggskompetanse i lenken under:

Fra 1. januar 2016 må du ha en mastergrad for å oppnå takstkompetanse A9 og for å bli spesialist. For å få rett til Takstkompetanse A9 må studiekravet på 120 stp knyttet til fagfeltet, være innfridd.

Det er i tillegg krav til 20 timer egenbehandling. Egenbehandling er en del av utdanningen og kan gå parallelt med- eller etter denne. Egenbehandlingen må utføres av fysioterapeut som praktiserer psykomotorisk fysioterapi til daglig og har takstkompetanse A9. I egenbehandlingen skal studenten bli bevisstgjort på egen helse.

Les mer om de ulike kompetansenivåene og kravene til dem her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner