Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takst A9, psykomotorisk fysioterapi


Fra 1. januar 2016 er det Helsedirektoratet som behandler søknader om A9-takstkompetanse. Velg tilleggskompetanse i lenken under:

Fra 1.1.16 må du ha en mastergrad for å oppnå takstkompetanse A9.

Når du har oppnådd takstkompetanse kan du bygge videre til spesialistkompetanse. Fra 1. januar 2016 må du ha mastergrad for å bli spesialist.

Les mer om de ulike kompetansenivåene og kravene til dem her:

Det er krav til 20 timer egenbehandling for å oppnå A9-kompetanse, og til antall pasientbehandlinger i studietiden. Skjema for dokumentasjon og NFFs holdning til hvordan egenbehandlingen skal foregå, finner du her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner