Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takst A8, manuellterapi


Godkjenning av A8-takstkompetanse er tilbakeført til myndighetene (Helsedirektoratet). Les om A8-dokumentasjon og søknad her:

(Se under "Tilleggskompetanse" nederst i menypunktet "Søk om autorisasjon".)

For å kunne benytte takst A8 må du jf. forskrift ha:

a) bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller

b) godkjenning for bruk av takst A8 per 1. januar 2011.

For å virke som sykmeldende behandler kreves det i tillegg tre forskriftsfestede kurs, se: 

Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring

Fra 1.1.18 må du kvalifisere til sykemelding-, rekvisisjons- og henvisningsrett for å kunne heve takst A8, se forskrift til stønad om dekning av utgifter til fysioterapi m.m 

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi A8 takstkompetanse?

Flere skoler/universiteter både i og utenfor Europa tilbyr utdanninger i manuellterapi. Det er vanskelig for NFF å ha en oversikt over utdanningene fra utlandet og hvilke endringer de gjør i studieprogrammene sine til enhver tid. Dette kan få konsekvenser om de kvalifiserer for å være på tilsvarende nivå som masterutdanningen ved Universitetet i Bergen. Noen av utdanningene som tilbys fra Australia har fjernet masteroppgaven på 30 studiepoeng og erstattet den med kortere innleveringsoppgaver. Dette kvalifiserer ikke som «tilsvarende master i manuellterapi ved UiB». En masteroppgave ("research thesis") må inngå i utdanningen.Før man starter på et studium bør derfor studieprogrammet sjekkes nøye, og opp mot kriteriene for vurdering av utenlandske mastere (se lenger ned).

For å få studiet godkjent til takstkompetanse "A8 manuellterapi" i Norge, må søknad med dokumentasjon på fullført studium mm sendes Helsedirektoratet. Du finner søknadsskjema under "tilleggskompetanse"

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner