Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takst A2k, kompetansetakst


Ny kompetansetakst, A2k, med virkning fra 1. juli 2011. Etter forskriften har også fysioterapeuter ”med tilsvarende kompetanse” som NFFs spesialister, og som arbeider som selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, rett på kompetansetillegget ”A2k”.

Søknad om å få godkjent kompetanse behandles og avgjøres av Norsk Fysioterapeutforbund. Søknadsfrister er hhv 1.3 og 1.9  med eventuell godkjenning for takst A2k fra hhv 1.7 eller 1.1

Fysioterapeuter som ikke er medlemmer i NFF, men som mener de har rett på ”A2k”, søker NFF om godkjenning av takstkompetanse, på bakgrunn av NFFs spesialistordning. Benytt skjema for rett til å heve takst A2k. Krav til hva kompetanse skal tilsvare finner du i regelverket for NFFs spesialistordning:

Klageordning
Klage på avslag kan sendes:
NFFs Ankeutvalg for spesialistgodkjenning
Postboks 147 Sentrum, 0102 OSLO

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner