Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bidrag for ridefysioterapi


Krav til kompetense for å kunne heve bidrag for ridefysioterapi er nedfelt i Rundskriv til folketrygdloven § 5-8, fysioterapi.

Hentet fra rundskrivet:

Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i ridefysioterapi, trinn 1 og 2 à 40 timer, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs. Kursene er åpne for alle fysioterapeuter og ikke begrenset til medlemmer av NFF.

Mer informasjon om fagområdet og krav til utøvelsen finner du hos Faggruppen for ridefysioterapi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner