Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bidrag for ridefysioterapi


Krav til kompetanse for å kunne heve bidrag for ridefysioterapi er nedfelt i Rundskriv til folketrygdloven § 5-22 – Bidrag til spesielle formål.

Hentet fra rundskrivet:

"Ridefysioterapien må foregå ved et godkjent ridested under ledelse av fysioterapeut. Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i ridefysioterapi, trinn 1 og 2 á 40 timer, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs. Kursene er åpne for alle fysioterapeuter og ikke begrenset til medlemmer av NFF."

Mer informasjon om fagområdet og krav til utøvelsen finner du hos NFFs faggruppe for ridefysioterapi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner