Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bidrag for arbeidsplassvurdering


Krav til kompetanse

For å kunne påta seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV, skal et av følgende tre alternativer til kompetanse være oppfylt:

  • spesialist i helse- og miljøarbeid 
  • bestått ukeskurset Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (tidligere Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter del 1) - regi NFF, gjennomført i 2001 eller senere. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes. 
  • minst tre års praksis i minimum 50 % stilling med forebyggende fysioterapi/ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetjeneste

Les mer om arbeidsplassvurdering her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner