Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstkompetanse

NFF forvalter retten til takskompetanse på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. NFF har ansvar for å vurdere kompetanse i forhold til kriterier som framkommer i forskrift og rundskriv. Dette gjelder nå for fem takster/bidrag.