Spesialitetene i NFF

Nettsidene om spesialistordningen er under revidering. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt! NFF har 14 spesialiteter i fysioterapi. 


Side 2 av 2

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling ...

Spesialist i revmatologisk fysioterapi

En spesialist i revmatologisk fysioterapi har inngående kunnskap om revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer i ulike livsfaser og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre sekundærforebyggende og rehabiliterende t ...


Side 2 av 2