Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kollegaveiledning

Det er krav om gjennomført deltakelse i NFFs kollegaveiledningsgruppe, eller tilsvarende i løpet av de siste 7 årene (jmfr landsmøtevedtak i 2004):

  • for å opprettholde spesialistgodkjenningen.

NFFs kollegaveiledningsgrupper går over 17 timer og ledes av kvalifiserte veiledere. For å få godkjent kollegaveiledning som tilsvarende NFFs kollegaveiledning kreves det at:

  • Veiledningen må være på min 17 timer.
  • Veiledningen skal ledes av en med veiledningskompetanse, som svarer til kravene til NFFs veiledere, dvs min. 30 studiepoeng innenfor veiledningspedagogikk eller tilsvarende.
  • Veiledningen skal ha fokus på refleksjon over egen praksis og rolle som fysioterapeut.
  • Deltakelse i veiledningsmøtene skal dokumenteres ved bruk av NFFs skjema og gi en oversikt over de ulike temaene som er blitt belyst.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner